★ ★
HOME    E-TOPIA    About this site    mypage        Japanese    library    university    Feedback

Search:All of DSpace

(収録種別:教科書) is hit count [5448].
Results 191-200.
 

previous 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next 

191 訓蒙軌範 / 西坂成一纂輯 -- 東京 : 金港堂, 1877.91877 教科書
192 童蒙をしへ草 2(初編) / [チャンブル著]/福澤諭吉譯 -- [出版地不明] : 尚古堂, 18721872 教科書
193 物理問答 巻之2 / 永峯秀樹抄譯 -- 甲府 : 内藤傳右衛門, 1875.11-1876.31875 教科書
194 物理全志 巻之2 / 宇田川準一譯/市川盛三郎閲 -- [東京?] : 煙雨樓, 1875.11875 教科書
195 代議政體 4 / ミル氏著/永峰秀樹訳 -- 東京 : 稲田政吉, 1875-18781875 教科書
196 高等小學読本, 巻4 / 文部省[編] -- 東京 : 日本書籍, 大正2年(翻刻)1913 教科書
197 具氏博物學 飜刻 巻4 / グードリッチ著/須川賢久訳 -- 東京 : 内藤傅右衞門, 1876.121876 教科書
198 物理全志 巻之7 / 宇田川準一譯/市川盛三郎閲 -- [東京?] : 煙雨樓, 1875.11875 教科書
199 天然地理學 卷之2 / [コル子ル著]/鳥山啓譯 -- [出版地不明] : 書友社, 18731873 教科書
200 小學修身訓 下 / 西村茂樹選 -- 東京/東金町(上総) : 山中孝之助/多田屋嘉左衛門(発兌), 1881.11 , 1881.111881 教科書

previous 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next